مراسم اهدای مدال از طرف رئیس جمهورآلمان به دکتر رهبر در اقامتگاه سفیر آلمان در ایران 26 مه 2010

برای بزرگ شدن تصاویر، روی آنها کلیک کنید       

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                                       © top-messe-service.com                                                      

 Deutsch | First Page