تور 4  روزه  نمایشگاه بین المللی Expopharm دوسلدورف  

از 24 تا 27 سپتامبر  2009 (2  تا 5 مهرماه 1388)

برای بزرگ شدن تصاویر، روی آنها کلیک کنید       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                                       © top-messe-service.com                                                      

 Deutsch | First Page