بازدید یک تیم چهار نفره از نمایشگاه های صنعت ساختمان، فرش و شکلات در تهران جهت بررسی شیوه‌ی کار نمایشگاهها در ایران سپتامبر ۲۰۱۲

برای بزرگ شدن تصاویر، روی آنها کلیک کنید       

 

نمایشگاه صنعت ساختمان:

 
 
 
   
 

نمایشگاه شکلات:

 
 
 
 
 

نمایشگاه فرش:

 
 
 
 

 

 

     

 

 

 

 

                                                       © top-messe-service.com                                                      

 Deutsch | First Page