نمایشگاه نساجی الیاف بافته نشده، فرانکفورت، ژوئن 2013
(Techtextil)

برای بزرگ شدن تصاویر، روی آنها کلیک کنید       

 
   
   
 
   
               
 
 
   
 
 
 

فیلم کوتاهی از نمایشگاه:

 

 

   

 

 

 

 

                                                       © top-messe-service.com                                                      

 Deutsch | First Page