تور 11  روزه  نمایشگاه بین المللی Expopharm مونیخ  

از 5 تا 15 اکتبر  2010 (13  تا 23 مهرماه 1389)

برای بزرگ شدن تصاویر، روی آنها کلیک کنید       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

 

 

 

                                                       © top-messe-service.com                                                      

 Deutsch | First Page