تماس با ما:

شرکت خدمات آموزشی، نمایشگاهی تاپ     Top- Messe- Services 

آدرس پستی:

Klausingring 27

13627 Berlin- Germany

تلفن (آلمان):+49 30 30 64 99 51    

فکس (آلمان):  +49 30 30 64 99 50

تلفن همراه  آلمان:   +49 177 560 11 99

تلفن همراه  ایران:+98 912 836 97 99   

ای - میل:  info@top-messe-service.com

مدیر عامل: مهندس فهیمه رونه/ روشندل     roneh@top-messe.service.com

رئیس هیئت مدیره: مهندس ویدا تهرانی      v.tehrani@top-messe-services.com

مدیر تورهای نمایشگاهی آلمان: خانم پروانه پرتو     p.p@top-messe-services.com

مدیر تورهای نمایشگاهی کشورهای فرانسه/ ایتالیا/ اسپانیا/ هلند : خانم هنگامه راد        h.rad@top-messe-services.com          
مدیر تورهای تفریحی اروپا: مژده پناهی     
                                                 m.panahi@top-messe-services.com

مدیر بازرگانی: خانم ژاله شعاعی                                                z.shoaie@top-messe-services.com

 

                                                       © top-messe-service.com                                                      

 Deutsch | First Page