تفاهم نامه میان مراکز علمی ایران و اروپا

با پایان تحریمهای اقتصادی امید آن می رود که روابط علمی میان دانشگاههای ایران و آلمان آسا‌ن‌ترشود.
توسعه روابط علمی در زمینه های تخصصی مانند صنعت آب؛ معماری سنتی؛ صنعت نفت و گاز؛ طب سنتی و هنر فرش بافی که در دانشگاههای ایران تدریس میشود از یک سو و تکنولوژیهای پیش رفته‌ی اروپا از سوی دیگر وصلت فرهنگ و علم را نوید میدهد.
بارزترین ویژگی دفتر تاپ ایجاد موقعیت مناسب  برای عقد تفاهم نامه میان مراکز علمی ایران و آلمان میباشد.

محتوای تفاهم نامه‌ها عبارتند از:

 • تبادل اعضای هیات علمی و پژوهشگران دو دانشگاه برای پژوهش و آموزش
 • تبادل دانشجو در رشته ها ومقاطع مورد توافق برای ادامه تحصیل 
 • برگزاری سمینارهای مشترک علمی، تحقیقاتی و فناوری و انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک
 • مبادله اطلاعات، کتابها، نشریات علمی و تحقیقاتی، پایان نامه های دانشجوئی، میکروفیلم و نرم افزاهای رایانه ای در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فناوری
 • فراهم آوری تسهیلات لازم برای بازدید استادان و دانشجویان در دانشگاههای طرفین
 • حمایت ایجاد کرسی زبان و ادبیات دو کشور در دانشگاههای یکدیگر
 • برگزاری پروژه‌های تحقیقاتی و غیره...

 

وظایف دفتر تاپ برای زمینه سازی مناسب جهت عقد تفاهم نامه شامل نکات زیر میباشد:

 • گزارش موقعیت علمی  و گنجایش  دانشگاه متقاضی  به دانشگاه های همردیف  ویافتن دانشگاه هم سطح آن در آلمان
 • مذاکرات اولیه و ملاقاتهای حضوری با مسئولین دانشگاهای آلمان
 • تماسهای تلفنی، مکاتبات پستی و اینترنتی 
 • ترجمه و پرکردن فرمهای مورد نیاز به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی

 

شرایط همکاری در رابطه با عقد تفاهم نامه میان موسسات علمی دو کشوردر صورت تماس کتبی با دفتر تاپ در اختیار گذاشته میشود!

roneh@top-messe-service.com

                                                       © top-messe-service.com                                                      

 Deutsch | First Page